Wynagrodzenie

Koszt prowadzenia danej sprawy, czy też udzielenia konkretnej usługi prawnej ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy i czasu koniecznego na profesjonalne i rzetelne jej przeprowadzenie. Kancelaria z reguły stosuje trzy sposoby wynagradzania:

  • rozliczenia godzinowe, wtedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie.
  • wynagrodzenie ryczałtowe, kiedy wysokość wynagrodzenia określona jest stałą, z reguły miesięczną stawką.
  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (np. prowadzenie sprawy karnej, cywilnej, rodzinnej, gospodarczej, sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew, pisma procesowego, apelacji, zastępstwo przed sądem), wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie – podstawę stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające tzw. „stawki minimalne”.